Terminy

Uprzejmie prosimy referentów  o przesłanie ostatecznej wersji swojego artykułu do końca stycznia 2016 roku.