Program konferencji

Program Konferencji „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie”

Pobierz w PDF Program konferencji

Czwartek, 19 listopada 2015 r.
Miejsce obrad:
Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 55, Aula 1.48 (parter)

9.30-10.00 – rejestracja uczestników
10.00-10.30 – oficjalne rozpoczęcie konferencji

Prowadzenie: prof. UG, dr hab. Arkadiusz JANICKI
Wystąpienia:
prof. UG, dr hab. Józef Arno WŁODARSKI (JM Prorektor ds. studenckich UG)
prof. dr hab. Wiesław DŁUGOKĘCKI (Dziekan Wydziału Historycznego UG)
prof. UG, dr hab. Arkadiusz JANICKI (Dyrektor Instytutu Historii UG)
10.30-12.00 – obrady konferencji, dyskusja. Panel: Młodzi – Piękni – Bogaci – Groźni;
Moderator: dr Michał LASZCZKOWSKI
Referaty:
prof. dr hab. Tadeusz STEGNER (Uniwersytet Gdański)
Z „mądrymi” studentami przez wieki

dr hab. Tomasz PANFIL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Światowe życie. Polscy arystokraci na uniwersytetach niemieckich w końcu XIX w.

 dr Piotr KURPIEWSKI (Uniwersytet Gdański)
Studenta z Pragi żywot dwudziestodwuletni, czyli o pierwszym w historii kina filmie grozy i jego dwóch remake’ach

12.00-12.30 – przerwa kawowa

12.30-14.30 – obrady konferencji, dyskusja. Panel: Ryga – Dorpat – Królewiec – Marburg
Moderator: dr hab. Dariusz KACZOR

Referaty:
prof. zw. dr hab. Krzysztof Maciej KOWALSKI (Uniwersytet Gdański)
Napisy i obrazy – namalowane, narysowane i wyryte – na ścianach karcerów Politechniki w Rydze
i Uniwersytetu w Tartu

dr Michał LASZCZKOWSKI (Towarzystwo Tradycji Akademickiej)
Karcer studencki w Rydze. Historia obiektu i jego ratowania

prof. UG, dr hab Arkadiusz JANICKI (Uniwersytet Gdański)
Z dziejów przestępczości studenckiej w Dorpacie w pierwszych dziesięcioleciach XIX w.

prof. dr hab. Norbert KASPAREK (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Teodor Tripplin i życie studentów w Królewcu w latach 30 XIX w.

mgr Kristin LANGEFELD (Philipps-Unversität Marburg)
Das Wirtshaus an der Lahn – Der Marburger Schützenpfuhl als Ort studentischer Exzesse/Gospoda nad Lahnem. Marburski „Schützenpfuhl“ jako miejsce studenckich ekscesów

14.30-15.30 – przerwa obiadowa (obiad w barze na Wydziale Historycznym UG)

15.30-18.10 – obrady konferencji, dyskusja. Panel: Wilno – Krzemieniec – Moskwa – Petersburg
Moderator: mgr Marta Urszula DZIEDZIC
Referaty:
dr Iwona JANICKA (Uniwersytet Gdański)
Młodzieńcza niepokorność. Obrazy z życia towarzyskiego wileńskich studentów w okresie istnienia uniwersytetu

UWM, dr hab. Andrzej SZMYT (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Funkcjonowanie Sądu Uczniowskiego w Gimnazjum i Liceum Wołyńskim w Krzemieńcu (1805-1831)

dr Piotr KOPROWSKI (Uniwersytet Gdański)
Wpływ Polaków i powstania listopadowego na radykalizację nastrojów Rosjan – studentów Uniwersytetu Moskiewskiego na początku lat 30. XIX w.

mgr Bianca SADOWSKA (Uniwersytet Gdański)
O studenckim świętowaniu na Uniwersytecie Moskiewskim w latach 50–tych XIX w.

prof. UG, dr hab. Franciszek NOWIŃSKI (Uniwersytet Gdański)
Życie codzienne polskich studentów Uniwersytetu Petersburskiego w okresie międzypowstaniowym

 dr Michał SEMPOŁOWICZ (Instytut Pamięci Narodowej)
Zanim zostali elitą Rosji. Słuchacze Cesarskiej Szkoły Prawoznawstwa w Petersburgu w świetle dziennika Konstantina Pobiedonoscewa z lat 1842-1844

dr Ałła Aleksandrowna SZEŁAJEWA (Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy)
Юбилей не по уставу (о праздновании 50-летнего юбилея Санкт-Петербургского университета)/Niestatutowy jubileusz. O obchodach 50lecia Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu

19.00 – Uroczysta kolacja
(restauracja El Paso, ul. Stary Rynek Oliwski 7, Gdańsk)

 

Piątek, 20 listopada 2015 r.
Miejsce obrad:
Żuławski Park Historyczny, ul. Mikołaja Kopernika 17, Nowy Dwór Gdański, Sala Kolumnowa

9.30 – wyjazd uczestników konferencji spod budynku Wydziału Historycznego UG (ul. Wita Stwosza 55) do Nowego Dworu Gdańskiego

10.30-12.00 – zwiedzanie Żuławskiego Parku Historycznego

12.00-12.20 – lunch, przerwa kawowa

12.20-14.00 – obrady konferencji, dyskusja i zakończenie części oficjalnej konferencji. Panel: Warszawa – Kraków Moderator: mgr Wirginia WĘGLIŃSKA

Referaty:
dr Marta CYWIŃSKA (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Żartownisie czy „przemocowcy”? Studenci w „Lalce” Bolesława Prusa oczyma historyka oświaty oraz literaturoznawcy wychowanego w XIX-wiecznej tradycji

Paulina GRĘBOWIEC (Uniwersytet Jagielloński)
Zachowanie studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pod koniec XIX wieku na przykładzie tych stosowanych w Towarzystwie „Chór Akademicki” w Krakowie

mgr Dawid MACHAJ (Uniwersytet Warszawski)
Pitaval uniwersytecki. Występki, przestępstwa i zbrodnie studentów Uniwersytetu Krakowskiego
w XVI-XVII w.

dr Przemysław Marcin ŻUKOWSKI (Uniwersytet Jagielloński)
Austriacka ustawa o karności akademickiej i jej zastosowanie na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w II połowie XIX w.

14.00-17.30 – „Degustacja Podcienia”: zwiedzanie kościoła greckokatolickiego i cmentarza 11 wsi w Cyganku, wizyta w żuławskim domu podcieniowym, degustacja potraw regionalnych

17.30-18.30 – powrót do Gdańska