O konferencji

logo_UGLOGO WHtta_logo_pnglogo zphlogo-klubu-int
Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość
w XIX-wiecznej Europie”

Odkąd w średniowiecznej Europie pojawiły się uniwersytety, wykształciła się nowa grupa społeczna różnie nazywana na przestrzeni wieków: żakami/akademikami/studentami. Przybywali oni do ośrodków akademickich nie tylko w celu zdobycia wykształcenia, ale również w celu zdobycia ogłady, przyjaźni i doświadczenia życiowego. Wyrwani z krępującego gorsetu więzi rodzinnych i konwenansów towarzyskich używali swobody, często nie znając w tym używaniu żadnego umiaru. Niekiedy chęć zaznaczenia swojej indywidualności i pozycji w grupie, a czasem wręcz przeciwnie – bezmyślne naśladowanie innych lub uleganie presji kolegów – prowadziły do tego, że zwykły żart czy wybryk studencki rodził dalekosiężne i dotkliwe konsekwencje.

Konferencja, na którą Państwa zapraszamy ma pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: jak ten „młody Bóg” się zachowywał poza murami uczelni i czy można mówić o uniwersalnym modelu „złego” zachowania studenta w życiu codziennym bez względu na czas i miejsce jego studiów, czy też takie zachowanie zależne było od specyfiki danego kraju, wielkości ośrodka akademickiego i postawy władz uczelni.

Organizatorzy konferencji postanowili pominąć kwestie związane z politycznym i naukowo-badawczym zaangażowaniem studentów i skupić się na negatywnych aspektach pozanaukowej aktywności i swobody studenckiej. Gorąco zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy, którzy w swoich naukowych badaniach zainteresowali się następującymi kwestiami zarówno w skali jednostkowej (konkretne przypadki) jak i zbiorowej:

 • pojedynki studenckie – ich przyczyny, przebieg, skutki; różne spojrzenia i oceny, różne reakcje,
 • katalog kar uniwersyteckich – ich zmienność w czasie i zastosowanie w praktyce,
 • karcer – jako szczególny rodzaj kary wymierzanej studentom; jej dotkliwość i warunki odbywania w praktyce,
 • pobłażać czy karać – jak uczelnie reagowały na sprzeczne z prawem zachowania studenckie,
 • czy miłość rodzicielska ma granice – jak studenci wykorzystywali zaufanie i finanse rodziców, jak oszukiwali informując o swoich sukcesach naukowych, o postawie moralnej, kosztach utrzymania na studiach,
 • rola kobiet w życiu studentów – rozpusta, prostytucja, nieszczęśliwa miłość, skryte małżeństwo,
 • przemoc fizyczna ­– bójki, burdy, rozróby, szamotaniny,
 • przemoc słowna – obraza uczuć religijnych, obelgi, kalumnie, obraza honoru,
 • drobne wybryki studenckie – jak żart pozostał żartem, a wybryk nie przeradzał się w przestępstwo,
 • finanse studenckie – zaciąganie pożyczek i ich niespłacanie, malwersacje
 • alkohol w życiu studentów – gatunki, ilości, formy i skutki spożycia napojów wyskokowych
 • żargon studencki – slang akademicki, typowe określenia dla studentów różnych lat, obraźliwe określenia na nie-studentów i na profesorów.

Miejsce konferencji:  Gdańsk, Uniwersytet Gdański
Język konferencji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski
Publikacja materiałów pokonferencyjnych: organizatorzy zapewniają publikację pozytywnie zrecenzowanych materiałów pokonferencyjnych.

Komitet Organizacyjny:

prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki (Uniwersytetu Gdański)
dr Michał Laszczkowski (Towarzystwo Tradycji Akademickiej)