Szanowni Państwo,

mająca miejsce w dniach 19-20 listopada 2015 roku konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie” właśnie dobiegła końca. W trakcie dwudniowych obrad z referatami wystąpiło blisko dwudziestu badaczy z 10 instytucji naukowo-badawczych (Instytut Pamięci Narodowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Philipps-Universität Marburg, Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Towarzystwo Tradycji Akademickiej, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski) mających swoją siedzibę zarówno w Polsce (w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Warszawie) jak i w Niemczech (Marburg) oraz w Federacji Rosyjskiej (Sankt-Petersburg). Organizatorzy konferencji: Instytut Historii UG oraz Towarzystwo Tradycji Akademickiej dziękują uczestnikom za interesujące naukowo i merytorycznie wystąpienia oraz za rzeczową i stymulującą intelektualnie dyskusję. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że przedstawione referaty nie tylko ukazały aktualny stan badań nad kwestią żartów, występków i przestępstw studenckich, ale także wpłynęły na poszerzenie naszej wiedzy o omawianych zjawiskach.

Organizatorzy planują wydać monografię pokonferencyjną, w związku z czym już teraz zwracamy się do referentów z prośbą o przesłanie ostatecznej wersji swojego artykułu do końca stycznia 2016 roku.

دانلود آهنگ جدید

Organizatorzy liczą również, że konferencja „Od żartu do karceru. Studenckie występki i uniwersytecka sprawiedliwość w XIX-wiecznej Europie” zapoczątkowała cykl konferencji poświęconych tematyce studenckiej, a organizowanych na Uniwersytecie Gdańskim. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w planowanej na listopad 2016 roku konferencji poświęconej politycznym aspektom działalności studentów w XIX-wiecznych uczelniach europejskich.

لینک های ابری : آهنگ جدید , دانلود آهنگ جدید , محسن چاوشی , صندلی اداری , آگهی رایگان , میز تلویزیون

W imieniu organizatorów chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie niniejszej konferencji. Szczególne podziękowania należą się Władzom Rektorskim i Dziekańskim Wydziału Historycznego UG, Żuławskiemu Parkowi Historycznemu, Stowarzyszeniu Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego, admiratorowi Żuław – panu Markowi Opitzowi, a także sekretarzom konferencji: Pani mgr Wirginii Węglińskiej, mgr Marcie Urszuli Dziedzic oraz dr hab. Dariuszowi Kaczorowi. Bez nich trudno byłoby wyobrazić sobie tak sprawne zorganizowanie całej konferencji.

Arkadiusz Janicki

logo_UGpngLOGO-WH_pngtta_logo_pnglogo zph   logo-klubu-int